Torskundret i Byfjorden

I början av 2014 började vi, tillsammans med Kynningsrud, utveckla prefabricerade artificiella torsk- och hummerrev. Den 9 juli 2015 placerade vi ut dessa på 6-10 meters djup i Byfjorden och naturen svarade direkt. Efter endast 3,5 år kunde vi konstatera att det fanns ett stationärt lekande bestånd med torskar på drygt 60 cm som toppen av det självförsörjande ekosystem som dessa rev bildat.

Det unika är att ”våra” torskar året runt, oavsett årstid och vattentemperatur, tillbringar all sin tid i och i omedelbar närhet till reven. Detta är något som aldrig tidigare iakttagits eller dokumenterats.

Slutsats, torskar väljer ej lekplats eller lokalisering av en slump. Den väljer en plats där ungfisk har en god förmåga att överleva. Det är så som torsken vid reven valt sin lokalisering och lekplats. Det är med kännedom om detta beteende vi kan stärka den biologiska
mångfalden och få stora lekmogna torskbestånd vid de nya torskrevsparkerna inom en snar framtid.

Vad är nästa steg i Projekt Fjordtorsk?

Under 2019-2020 etablerar vi två nya torskrevsparker, om totalt 64 rev, i Byfjorden. Ett pilotprojekt som stödjs av tillväxtavdelningen vid Uddevalla kommun, SLU Havsfiskelaoratoriet, SFPO, Sportfiskarna, Projekt 8-Fjordar och Kynningsrud och en stor allmänhet.

Martin Falklind och Tobias Dahlin kommer via Eco Film att för bl.a. SVT:s Fisken i fokus dokumentera utvecklingen vid de nya torskrevsparkerna. Projekt Fjordtorsk är samtidigt en restaurering av Byfjorden med ersättning för viktiga livsmiljöer och uppväxtområden för det marina livet som försvunnit under det att Uddevalla hamn under åren byggts ut och Uddevallavarvets tillkomst.

Vill du bli en av våra revbeskyddare?

Nu kan du bli en del i projekt Fjordtorsk genom att köpa ett eller flera rev för 25.000 kronor styck och då bli revbeskyddare. Utöver att göra en fantastisk insats för vårt framtida torskbestånd erhåller du även en graverad plakett med ditt/företagsnamn fäst på revet samt ett diplom att hänga på väggen. Plaketten, som graveras i rostfritt stål, kommer att minna kommande generationer om din insats för livet i Västerhavet.

Du kan alternativt köpa en del i revet med valfri summa och kommer då att synas bl.a. på vår hemsida och social medier.

Frågor eller funderingar kontakta Lars-Olof Axelsson 0705-33 08 87

För att bidra använd bankgiro: 5353-3816 och märk med ditt namn/företagnamn. Som stödjare kommer ditt namn att synas bl.a. på vår hemsida och social medier.