Torskundret i Byfjorden

Ett pilotprojekt med syfte att skapa goda livsbetingelser och återskapa de så viktiga hårdbottnarna i Byfjorden för att återfå ett livskraftigt bestånd av torsk.

När Uddevallavarvet och Uddevalla hamn hade sin storhetsperiod gjordes stora förändringar i Byfjorden för bl.a. underlätta för fartygen att ta sig fram. Det försvann då en mängd holmar, skär och grynnor som var livsbetingelser för bl.a. torsken. En av förutsättningarna  för att återfå ett bestånd är att på ett eller annat sätt återskapa de så viktiga hårdbottnarna.

Vårt pågående projekt tar sin början 2014 när vi tillsammans med Kynningsrud utvecklade prefabricerade artificiella torsk- och hummerrev, vilka placerades på 6-10 meters djup i Byfjorden utanför Sundsstrand och naturen svarade direkt.

Efter ett år, sommaren 2016, hade den första årskullen hittat hem till våra rev.

Foto från ett av de 5 första reven. Foto: Lars-Olof Axelsson

Idag kan vi med glädje konstatera att det efter 3,5 år finns ett stationärt och lekande torskbestånd med torskar på upp till dryga 60cm som toppen av det självförsörjande ekosystem som dessa rev utgör. Dessutom simmar det även ett-års och två-årstorsk tillsammans med de ursprungliga treåringarna vid reven.

Unikt är att våra torskar, året runt, oavsett årstid och vattentemperatur tillbringar all sin tid i och i omedelbar närhet till reven. Det är något som aldrig tidigare iakttagits eller dokumenterats. Detta, menar vi, är tecken på att finns det skydd och mat så stannar torskarna och kan vara nyckeln till att återfå vårt lokala torskbestånd, och vågar vi säga, kanske mer än så.
Slutsats
Utifrån våra studier av vårt filmmaterial och analys av torskarnas beteende vid reven drar vi slutsatsen att torskar ej väljer lekplats eller lokalisering av en slump. Den väljer en plats där ungfisk har en god förmåga att överleva och hålla samman gruppen. Det är så som torsken vid reven valt sin lekplats. Här fyller reven alla dessa kriterier. Det är på detta sätt vi kan få stora lekmogna torskbestånd vid de nya torskrevsparkerna inom en snar framtid.

Projekt Fjordtorsk, nästa steg

När vi nu sett de positiva resultaten efter endast 3,5 år vid våra fem första rev kommer vi , i fyra nya torskrevsparker, att placera ut totalt 120 nya torsk- och hummerrev i Byfjorden. Ett pilotprojekt i samarbete med tillväxtavdelningen vid Uddevalla kommun.
Fortlöpande kommer vi, ihop med Martin Falklind, Ecofilm och Tobias Dahlin, UV Foto, att filma och dokumentera utvecklingen samt att SLU Havsfiskelaboratoriet i Lysekil kommer att forska på utvecklingen i Byfjorden.