Hotet mot torsken

Ständig närvaro av säl och skarv i Byfjorden.

Lite beroende på årstid jagar 10 till 40 skarvar och 1 till 4 sälar i Byfjorden, endast vid isläggning får torskbeståndet frid.
Det äts tusentals torskar i Byfjorden varje år. Våra studier visar att skarvarna äter torskar på upp till c:a 50cm och en vikt över 1,1 kilo (se bild).

På Kollholmen i Hafstensfjord har på bara 3 häckningssäsonger beståndet gått från 12 till 60 häckande par. I området 8-Fjordar samt Mitholmarna häckar ytterligare ca. 500 skarvpar och det finns en sälkoloni på Björningarna utanför Å Stiftsgård.

Skarv med torsk. Foto: Patrik Eld