Filmer från torskreven

Filmer från våra artificiella rev som vi dokumenterat under snart fem års tid. Vi lade ner de fem första reven juli 2015 för att i slutet av 2020 placera ut ytterligare 64 torsk- och hummerrev i Byfjorden, Uddevalla.

YouTube player

Filmare: Tobias Dahlin

Jättehummerhona

Filmare: Tobias Dahlin

YouTube player

Filmare: Tobias Dahlin

YouTube player

De artificiella reven är mycket lämpliga hummerhabitat likväl som torskhabitat. Reven stärker den biologiska mångfalden och skapar marina ekosystem.

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player