Filmer från torskreven

Vi har under 3 års tid dokumenterat utvecklingen kring de 5 första reven som bevisligen har gett tydliga resultat.

De artificiella reven är mycket lämpliga hummerhabitat likväl som torskhabitat. Reven stärker den biologiska mångfalden och skapar marina ekosystem.