Filmer från torskreven

Filmer från våra artificiella rev som vi dokumenterat under snart fem års tid. Vi lade ner de fem första reven juli 2015 för att i slutet av 2020 placera ut ytterligare 64 torsk- och hummerrev i Byfjorden, Uddevalla.

Filmare: Tobias Dahlin

Filmare: Tobias Dahlin

De artificiella reven är mycket lämpliga hummerhabitat likväl som torskhabitat. Reven stärker den biologiska mångfalden och skapar marina ekosystem.