Artificiella torsk- och hummerrev med yngelkammare.

Våra nya rev är utvecklade utifrån våra erfarenheter från befintliga rev.

Genom en sinnrik konstruktion med musselband vilka sitter fast i reven och hålls upp av flytkroppar bildar vi mindre konstgjorda kelpskogar vilka kommer att ge hemvist åt musslor, sjöpungar och alger vilka i sin tur blir yngelkammare till torsk och annan fisk samt hummer, strandkrabbor, märlor, borstmask, tångräkor, sjöstjärnor mm mm.

Detta kommer att fungera på samma sätt som ålgräsängar och ger härigenom skydd och föda för fiskyngel/torskyngel. På så sätt bildas essentiella habitat där torsken kan finna föda och skydd under hela sin levnad. Detta bidrar starkt till den biologiska mångfalden.

 

Ritningar torsk- och hummerrev