Om Projekt Fjordtorsk

Projekt Fjordtorsk är ett samarbetsbetsprojekt mellan Fjordtorsk i Bohuslän AB, SFPO och Rotaryföreningarna i Uddevalla kommun med stöd av HaV, Uddevalla Kommun, Fiskekommunerna i Bohuslän, 8-Fjordar, med många fler.

Projekt Fjordtorsk är ett projekt med syfte att på kort sikt återfå ett rejält bestånd av torsk och hummer i Byfjorden. På lite längre sikt att återfå det forna torskbeståndet i Bohuslän.

Projektet ingår numer även i regeringsuppdraget att återfå torskbestånden i Sverige och de nya 64 reven som 2020 placerats ut i Byfjorden har finansierats av HaV samt nedan företag och privatpersoner som för 25 000:- ”köpt” ett eget rev samt personer som skänkt valfri summa och då finansierat ett gemensamt rev (s.k. gåvorev).

Läs SLU:s pågående uppföljning nedan av torskbestånden vid reven.

Uppfoljning av artificiella rev i Byfjorden, bilaga 1
Artificiella rev i Byfjorden_20220513

Våra revproducenter